Overzicht van werven die sloepen bouwen of in het verleden gebouwd hebben. Met een sloep doel ik op SOLAS gekeurde boten om opvarenden van schepen in veiligheid te brengen als het "moederschip" in problemen verkeerd.